Маркетингийн менежер

Үндсэн чиг үүрэг
• Компанийн маркетинг, идэвхижүүлэлтийн бодлого, стратегийг боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

• Маркетингийн идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх

• Бүтээгдэхүүн тус бүр дээр зах зээлийн болон өрсөлдөгчдийн судалгаа хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвартай

• Маркетингийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх

• Маркетингийн зардлыг төлөвлөх, зардал, үр ашгийг тооцож, харьцуулалт хийж, дүгнэлт гаргах

• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний брошур танилцуулга бэлтгэх, үзэсгэлэн яармагт байгууллагыг төлөөлөн оролцох

• Компанийн үйл ажиллагааг таниулах үүднээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар санаачилгатай ажиллах

• Интернет маркетингийн мэдлэгтэй, хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байх

• Байгууллагын веб хуудсыг хариуцан, идэвхитэй хөгжүүлэн ажиллуулах туршлага, чадвартай байх
Шаардлагa
Нэмэлт http://biznetwork.mn/job/show/31758
Холбоо барих 70073333, 70073001